Üst Banner

Kategoriler

Yasin Cüzü Cübbeli Ahmet Hoca

Kod
LALEGUL 0076
Marka
Fiyat
50,00 TL
Adet
0216 479 7979
Numaralı satış / destek hattımızı arayarak siparişinizi verebileceğiniz gibi,

İletişim formunu doldurarak size geri dönüş yapmamızı da talep edebilirsiniz.

İletişim Formu
Aynı Gün
Kargo
ISBN: 9786056831591
Dil: Türkçe - Arapça
Sayfa Sayısı: 237
Cilt: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: İthal Kağıt
Ebat: 16,5 x 23,5 cm 
 
İçindeki Her Sürenin Faziletleri Havassı ve Duaları ile Yasin Cüzü
 
Cin, Büyü ve Hastalıklardan Kurtuluş
Rızık Bolluğu ve İsteklerin Husülü gibi konularda okunacak Süreler ve Ayetlerin Özel Adetleri ve Terkipleri

  

 
İÇİNDEKİLER
Önsöz.....................................................................................................5
FÂTİHA SÛRESİ.................................................................................7
FÂTİHA SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..............8
Allâh-u Te‘âlâ Fâtiha Sûresi’nde, Kendisinden İstenilen
Şeyleri Vereceğine Kefil Olmuştur...........................................................8
Kur’ân-ı Kerîm’in En Muazzam Sûresi.................................................9
Fâtiha’yı Okumayanın Namazı Olmaz................................................11
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e İhsân Edilen İki Nur.................11
Fâtiha Sûresi Şifâya Vesîledir..............................................................12
Yatarken Fâtiha Okumanın Fazîleti.....................................................14
Arş’ın Altındaki Bir Hazîneden İndirilen Sûre....................................15
Fâtiha Sûresi’ni Besmele ile Birleştirerek Okumanın Fazîleti............16
FÂTİHA SÛRESİ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS.............................18
Hastalıkların Şifâsı İçin Fâtiha Sûresi Okumak ve Yazmak................18
Ezberleme Kuvvetinin Artması İçin Fâtiha Sûresi Yazmak.................23
İsteklerin Gerçekleşmesi İçin Fâtiha Sûresi Okumak ve Yazmak.......23
Dertlerin İzâlesi İçin Fâtiha Sûresi Okumak........................................25
Esmâ-i Hüsnâ’nın Okunuşu.................................................................26
Bol Rızıklara Nâil Olmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak........................27
Nazardan Korunmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak................................29
Kötü Huylardan Kurtulmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak.....................30
BAKARA SÛRESİ.............................................................................31
BAKARA SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..........31
Bakara Sûresi Kendisini Okuyana Şefâat Edecektir............................31
Bakara Sûresi Okunan Eve Şeytan Giremez........................................32
Kur’ân-ı Kerîm’in En Üstünü Bakara Sûresi’dir.................................34
Bakara Sûresi Okunan Yere Melekler İner..........................................34
Bakara Sûresi’ni Okuyana Cennette Taç Giydirilecektir.....................37
BAKARA SÛRESİ’NİN İLK BEŞ ÂYET-İ KERÎMESİ
HAKKINDA BÂZI HAVÂS..................................................................38
Şeytandan Korunmak İçin Bakara Sûresi’nden
On Âyet-i Kerîme Okumak....................................................................38
Günahlardan Soğumak, Îmân, Zekâ ve İlim Artışı İçin Bakara
Sûresi’nin İlk Beş Âyet-i Kerîmesini Yazmak........................................40
ÂYETE’L-KÜRSÎ..............................................................................41
ÂYETE’L-KÜRSÎ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER...........42
Âyete’l-Kürsî Kur’ân Âyetlerinin Efendisidir.....................................42
Âyete’l-Kürsî Okunan Evden Şeytan Çıkar.........................................43
Farz Namazların Ardından Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............44
Âyete’l-Kürsî’nin Zikredilen Duâsıyla Berâber Okunuşu...................46
Yatmadan Evvel Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............................46
Sabah ve Akşam Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............................51
Âyete’l-Kürsî’de İsm-i Âzam Vardır ..................................................51
Sıkıntı ve Dertlerden Kurtulmak İçin Âyete’l-Kürsî Okunur .............53
ÂYETE’L-KÜRSÎ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS............................53
Cinlerden Korunmak ve Kurtulmak İçin
Âyete’l-Kürsî Okumak ve Yazmak.........................................................53
Âyet-i Kerîmelerin Okunuşu...............................................................56
Hâcetlerin Husûlü ve Sıkıntıların Defi İçin Âyete’l-Kürsî Okumak...57
Şerlerden Korunma ve Bereket İçin Âyete’l-Kürsî
Okumak ve Yazmak................................................................................65
Şifâ İçin Âyete’l-Kürsî Okumak ve Yazmak.......................................71
Başlanılan Bir İşte Kolaylık Bulmak İçin Âyete’l-Kürsî Okumak......74
Günahların Affı İçin Âyete’l-Kürsî Okumak.......................................74
Günahlardan Uzak Kalmak İçin Âyete’l-Kürsî Okumak....................74
ÂMENE’R-RASÛLÜ.........................................................................75
ÂMENE’R-RASÛLÜ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER......76
Âmene’r-Rasûlü Okumak Gece İbâdeti Yerine Geçer.........................76
Arş’ın Altındaki Yüce Makamdan Verilen Âyet-i Kerîmeler..............76
Âmene’r-Rasûlü Okumak Hastalıklara Şifâdır....................................78
Âmene’r-Rasûlü Şeytanların Şerrine Kâfi Gelir..................................78
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e İhsân Edilen İki Nur.................81
Sıkıntıların Defi İçin Âmene’r-Rasûlü Okumak..................................82
ÂMENE’R-RASÛLÜ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...........................82
Birçok Hayra Nâil Olmak İçin Âmene’r-Rasûlü Okumak..................82
Muhâfaza İçin Âmene’r-Rasûlü Yazmak.............................................83
LEV ENZELNÂ.................................................................................83
LEV ENZELNÂ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..............84
Sabah-Akşam Levenzelnâ Okuyan Şehîd Olarak Dünyâdan Ayrılır...84
İsm-i Âzam Haşr Sûresi’nin Sonundadır.............................................85
İsteklere Kesinlikle Nâil Olmak İçin Lev Enzelnâ Okumak...............86
Âyet-i Kerîmelerin Duâ ile Birlikte Okunuşu......................................87
Lev Enzelnâ Okumak Şifâya Vesîledir................................................89
LEV ENZELNÂ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...................................90
Şifâ İçin Lev Enzelnâ Okumak ve Yazmak.........................................90
YÂSÎN SÛRESİ..................................................................................92
YÂSÎN-İ ŞERÎF SÛRESİ HAKKINDA
BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER....................................................................99
Yâsîn Sûresi’ni Okumak Kur’ân-ı Kerîm’i
On Kere Okuma Sevâbı Kazandırır........................................................99
Ölecek Olan Kişiye Yâsîn Sûresi Okunur...........................................99
Allâh Rızâsı İçin Geceleyin Yâsîn Sûresi’ni Okuyan Bağışlanır......102
Yâsîn Sûresi’ni Okuyan Murâdına Nâil Olur....................................105
Kalbinde Bir Sıkıntısı Olan Yâsîn Sûresi’ni Zâferanla
Yazıp Suyunu İçerse, Sıkıntısı Zâil Olur..............................................105
YÂSİN-İ ŞERÎF SÛRESİ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS...............107
Zekâ ve Ezber Kuvvetini Artırmak İçin Yâsîn Sûresi Yazmak .........107
Esâretten Kurtulmak İçin Yâsîn Sûresi Okumak...............................108
Aleyhine Konuşulmaması İçin Yâsîn Sûresi’nin 65.
Âyet-i Kerîmesini Okumak ..................................................................108
Zâlim Birinden İsteğinin Gerçekleşmesi
İçin Yâsîn Sûresi Okumak ...................................................................109
Borçların Ödenmesi İçin Yâsîn Sûresi Okumak................................110
Rızık Genişliğine Nâil Olmak İçin Yâsîn Sûresi Okumak................110
Şerlerden Muhâfaza Olunmak İçin Yâsîn Sûresi
Okumak ve Yazmak..............................................................................114
Kayıp Olan Bir Şeyin Bulunması İçin Yâsîn Sûresi’nin
67. Âyet-i Kerîmesini Okumak.............................................................115
Hastalıkların Şifâsı İçin Yâsin Sûresi Okumak ve Yazmak...............116
Düşmanlara Gâlibiyet İçin Yâsîn Sûresi Okumak ve Yazmak..........118
Berekete Nâil Olmak İçin Yâsîn Sûresi Okumak ve Yazmak............119
İsteklerin Husûlü İçin Yâsîn Sûresi Okumak.....................................121
Yâsîn-i Şerîf Duâsının Okunuşu........................................................129
MÜLK (TEBÂRAKE) SÛRESİ.......................................................133
MÜLK (TEBÂRAKE) SÛRESİ HAKKINDA
BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..................................................................136
Mülk Sûresi Kendisini Okuyana Şefâat Edecektir............................136
Mülk Sûresi’ni Okumaya Devâm Eden
Kabir Azâbına Dûçâr Olmaz.................................................................137
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Mülk
Sûresi’ni Okumadan Uyumazdı............................................................139
MÜLK (TEBÂRAKE) SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS.........141
Kabir Azâbından Korunmak İçin Tebârake Okumak.........................141
Birçok Nîmetlere Nâil Olmak İçin Tebârake Okumak......................141
İstenilen Şeylere Kavuşmak Niyetiyle Tebârake Okumak................142
Sıkıntıların İzâlesi İçin Tebârake Okumak........................................143
Göz Ağrısının Şifâsı İçin Tebârake Okumak.....................................143
Cinlerden Korunmak İçin Tebârake Yazmak.....................................144
VÂKI‘A SÛRESİ..............................................................................144
VÂKI‘A SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER...........148
Vâkı‘a Sûresi’nin Azameti.................................................................148
Vâkı‘a Sûresi’ni Okuyan Bol Rızıklara Nâil Olur.............................149
VÂKI‘A SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS................................151
Bol Rızıklara Nâil Olmak İçin Vâkı‘a Okumak................................151
İsteklere Nâil Olmak İçin Vâkı‘a Okumak........................................153
Rahmete Nâiliyet İçin Vâkı‘a Okumak..............................................154
Şifâ İçin Vâkı‘a Okumak ve Yazmak.................................................154
Doğum Kolaylığı İçin Vâkı‘a Yazmak...............................................154
DUHÂN SÛRESİ.............................................................................155
DUHÂN SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..........159
Duhân Sûresi’ni Okumak Günahların Affına Vesîledir.....................159
Duhân Sûresi’ni Okumak Cennette Bir Köşk Sâhibi Yapar..............160
DUHÂN SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...............................161
İsteklerin Gerçekleşmesi İçin Duhân Sûresi Okumak.......................161
Şifâ İçin Duhân Sûresi Yazmak.........................................................162
Berâat Gecesi’nde Duhân Sûresi Okumak.........................................162
Şeytanın ve Eşrârın Şerrinden Korunmak İçin
Duhân Sûresi Yazmak...........................................................................162
SECDE SÛRESİ...............................................................................164
SECDE SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER............167
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Secde Sûresi’ni
Okumayı Terk Etmezdi.........................................................................167
Cumâ Günü Secde Sûresi Okumak Sünnettir....................................170
Yetmiş Hasene Kazandırıp Yetmiş Günahı Sildiren Sûre..................170
Kabir Azâbından Korunmaya Vesîle Olan Sûre ................................171
SECDE SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS.................................171
Şifâ İçin Secde Sûresi Yazmak..........................................................171
Çocukların Hastalıklardan Korunması İçin Secde Sûresi Yazmak....171
İsteklere Nâil Olmak İçin Secde Sûresi Okumak..............................172
FETH SÛRESİ.................................................................................173
FETH SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER...............178
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Çok Sevdiği Sûre..................178
FETH SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS....................................179
İsteklerin Gerçekleşmesi, Sıkıntılardan Kurtulmak ve Hastalıkların
Şifâsı İçin Feth Sûresi Okumak ve Bâzı Âyetlerini Yazmak................179
Bu Maddede Zikri Geçen Salât-ı Tüncînâ’nın Okunuşu...................183
Hayırlı Rızık ve Bereket İçin Feth Sûresi Okumak...........................183
Harpte Düşmana Gâlip Gelmek İçin Feth Sûresi Okumak................184
Şerlerden Korunmak İçin Feth Sûresi Okumak ve Yazmak..............185
Hayırlı Bir Kısmet İçin Feth Sûresi Yazmak.....................................185
Hapisten Kurtulmak İçin Feth Sûresi Okumak..................................186
RAHMÂN SÛRESİ..........................................................................189
RAHMÂN SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER.......193
Rahmân Sûresi’ndeki Hamd Husûsiyeti............................................193
Rahmân Sûresi’nin Azameti..............................................................194
RAHMÂN SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS............................194
Şifâ İçin Rahmân Sûresi Yazmak.......................................................194
Haşerelerden Korunmak İçin Rahmân Sûresi Yazmak......................195
KEHF SÛRESİ.................................................................................195
KEHF SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..............208
Cumâ Günü Kehf Sûresi Okumanın Fazîletleri.................................208
Deccâl Fitnesinden Korunmak İçin Kehf Sûresi Okumak.................210
Şeytandan Korunmak İçin Kehf Sûresi Okumak...............................211
KEHF SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...................................212
Bolluk ve Bereket İçin Kehf Sûresi Yazmak.....................................212
Muhâfaza İçin Kehf Sûresi Yazmak..................................................213
Kaybedilen Bir Şeyin Bulunması İçin Kehf Sûresi Yazmak.............213
İstenilen Vakitte Kalkabilmek İçin Kehf Sûresi Okumak..................214
CUMÂ SÛRESİ................................................................................216
CUMÂ SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER.............218
Cumâ Günü, Cumâ Sûresi Okumak Sünnettir...................................218
Cumâ Sûresi’ni Her Gece Okumak Sünnettir....................................219
Cumâ Sûresi’nin İlk Âyet-i Kerîmesinin Azameti.............................219
CUMÂ SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS..................................220
Şeytanın Vesveselerinden Kurtulmak İçin Cumâ Sûresi Okumak.....220
Bereket İçin Cumâ Sûresi’nin 4. Âyet-i Kerîmesini Yazmak............220
KIYÂMET SÛRESİ........................................................................221
KIYÂMET SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER......223
Her Gece Kıyâmet Sûresi Okumanın Fazîleti....................................223
Kıyâmet Sûresi Bitince Ne Söylenmelidir?.......................................224
KIYÂMET SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...........................225
Takvâya Ulaşmak İçin Kıyâmet Sûresi Okumak...............................225
Muhâfaza İçin Kıyâmet Sûresi Okumak............................................225
Zekânın Artması İçin Kıyâmet Sûresi’nin 16-19.
Âyet-i Kerîmelerini Yazmak.................................................................226
NEBE’ SÛRESİ................................................................................227
NEBE’ SÛRESİ HAKKINDA MÜHİM BİR HADÎS-İ ŞERÎF........229
Nebe’ Sûresi’nin Azameti..................................................................229
NEBE’ SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS..................................230
Muhâfaza İçin Nebe’ Sûresi Okumak ve Yazmak.............................230
Uyumamak İçin Nebe’ Sûresi Yazmak..............................................230
Devlet Nezdindeki İşlerin Halli İçin Nebe’ Sûresi Okumak..............230
Kuvvet Artışı İçin Nebe’ Sûresi Yazmak...........................................230
KABİR ZİYÂRETLERİNDE OKUNACAK ÇOK
FAZÎLETLİ ÂYETLER VE DUÂLAR............................................231
Kabir Ziyâretlerinde Yâsîn-i Şerîf’ten Sonra
Okunacak Sûreler ve Âyetler................................................................231
Kabir Ziyâretinde Okunan Sûrelerin Ölülerin
Ruhlarına Bağışlanma Duâsı................................................................239
Özellikle Velîlerin Kabirlerinde Okunanların Bağışlanması
ve Onlardan Himmet İsteme Duâsı.......................................................244
Velîlerin Kabirlerinde Okuncak Tevessül Duâsı................................247
Kredi Kartı Tek Çekim
50,00 TL
Havale / EFT
50,00 TL
Kapıda Ödeme
50,00 TL + 10,00 TL ( Sadece Nakit )
   07.03.2022
Güner T.
Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun.O kadar ince düşünceyle hazırlanmış ki her elime aldığımda baştan sona okuyorum.Her surenin kısa meali, faziletleri,bunun üzerine anlatılan kaynakça belirtilmiş hadisler ve surenin arapçası şeklinde.Her evde olması gerekir.
   16.04.2021
fahriye k.
Eser ve ıçerisindeki bilgiler ilimle dolu. Çoklu alıp dağıtmıştım. Herkes istifade etmeli böyle değerli eserlerden.
   27.01.2021
Amine A.
Rabbim Celle Celaluhu sizden Razı Olsun hocam gerçekten çok güzel bir kitap, her bir satırından ilim yağıyor MaşaAllah. Sizin bütün eserleriniz hep böyle hocam yine bu hazırlanan kitabınız da çok güzel. Teşekkür ederim.
İLGİLİ ÜRÜNLER