Lalegül Dergisi 79. Sayı Eylül 2019

YENİ
Kod
LALEGUL-DERGISI
Marka
Fiyat
15,00 TL
Adet
0216 479 7979
Numaralı satış / destek hattımızı arayarak siparişinizi verebileceğiniz gibi,

İletişim formunu doldurarak ta size geri dönüş yapmamızı talep edebilirsiniz.

İletişim Formu
Aynı Gün
Kargo

Lalegül Dergisi 79. Sayı Eylül 2019

 

 

Hicrî senenin ilk ayı olan Muharrem Ayı’ndayız. Bu mübarek ayın onuncu günü yani 9 Eylül Pazartesi Âşûra Günü’dür. Haram aylardan olan Muharrem Ayı’nın fazilet bakımından diğer aylara göre ayrı bir önemi olduğu gibi, Âşûra Günü’nün de diğer günler içinde önemli bir yeri vardır. O günün kıymet ve fazileti hakkında birçok hadîs-i şerifler vârid olmuştur.

Bir keresinde sahâbe-i kirâm, Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’e sordular:

- Allah-ü Teala Âşûra Günü’nü diğer günlerden üstün kıldı değil mi?

- Evet, Allah gökleri ve yerleri, dağları ve denizleri, Levhi, Kalemi, Hz. Adem’i

 

ve Hz. Havva’yı Âşûrâ Günü yarattı. Âşûrâ Günü’ne saygı göstermek lazımdır, zira Arşın hâmili olan (Arşı taşıyan) melekler dahi onun değerini biliyorlar.

Âşûra Günü oruç tutmak

Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Âşûrâ Günü’nün faziletinin aranmasını ve o gün oruçlu olunmasını bize tavsiye buyurmuştur. Nitekim o günün orucuyla alakalı olarak Abdullah b. Abbas (Radıyallâhü anhüma) şöyle anlatmıştır:

“Resûlüllah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Medine-i Münevvere’ye geldiğinde, Yahudilerin Âşûra Günü oruç tuttuklarını gördü. Bu sebeple: 

     -  Oruç tuttuğunuz bu günün mahiyeti nedir? diye sordu. Yahudiler:

     - Bu gün önemli bir gündür. Allâh-u Teâlâ bu gün, Hz. Mûsâ’yı ve İsrailoğullarını  

düşmanlarından kurtardı. Hz. Mûsâ’da şükür için bu gün oruç tuttu. Biz de bu sebeple oruç tutuyoruz, dediler. Bunun üzerine Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem): 

      -   Öyleyse biz Mûsâ (Aleyhissalam)’a (benzeme yönünden) sizden daha layık ve daha yakınız, buyurdu ve o gün oruç tuttu. (Ashâbına da) bu orucu tutmalarını emir buyurdu.” 

(Buhari, Savm: 69; Müslim, Sıyam: 127; Ebu Davud, Sıyam: 64; İbn-i Mace, Sıyam: 41)

Daha sonra Ramazan orucu farz kılınınca bu emir muhayyerliğe dönüştü. Nitekim Hz. Âişe (Radıyallâhü anhâ) şöyle buyurdu: 

“Ramazan (orucu farz olma)dan önce âşûra orucu tutuluyordu. Ramazan orucunun farziyeti indikten sonra onu dileyen tuttu, dileyen tutmadı.”

Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) vahiy gelmeyen hususlarda Ehl-i Kitaba muvafakat etmeyi severdi. Bu durum özellikle putperestlere muhalefet eden hususlarda böyleydi. Fakat Mekke fethedilip, İslâm Dini her yerde üstünlük elde edince, Yüce dinimiz İslâm her yönüyle tamamlanıp Allâh-u Teâlâ bu dinden razı olduğunu beyan edince artık buna gerek kalmadı. Bundan böyle bütün konularda, hatta tutacağımız oruca kadar Peygamber Efendimiz Ehl-i Kitaba muhalefeti ilan etti. Nitekim İbni Abbas (Radıyallâhü anhümâ)’dan merfû bir rivâyette Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:  

“Âşûra Günü oruç tutun ve bu hususta Yahudilere muhalefet edin. (Yani) Âşûra Günü’nden bir gün önce veya bir gün sonra da oruç tutun!” 

(Ahmed b. Hanbel: 1/241) 

Dolayısıyla sadece Âşûra Günü oruç tutmak mekruhtur. Onun için, bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile birlikte oruç tutmak gerekir.

Yine Âşûra Günü oruç tutmanın fazileti hakkında Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 

“Aşûra Günü tutulan orucun, bir yıl önceki günahlara keffâret olacağını Allah-u Teâlâ’nın rahmetinden umarım.” 

(Tirmizi, Kitabu’s-Savm:48, (752)

Rivâyet edilir ki; Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) mübarek tükürüğü ile hurmayı yumuşatır, Âşûra Günü çocuklara çiğnetirdi ve bu çocuklar o gün akşama kadar bir şey yemezlerdi. Selef-i sâlihin de Âşûra Günü kendileri oruç tuttukları gibi, o gün akşama kadar çocuklara da bir şey yedirmezlerdi.

Yine denilmiştir ki: “Vahşi hayvanlar dahi âşûra günü ot yemezler.”

 

Sene boyunca rızkın bollaşması

Âşûra Günü ziyafet hazırlamak, evin mutfak alış verişini bolca yaparak aile halkını sevindirmek, sene boyunca evde bereketlere vesile olacağı rivâyetlerde gelmiştir. Nitekim Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem): 

“Âşûra Günü, aile efrâdına yemesini ve içmesini bol yapan kimseye, Cenâb-ı Hak sene boyunca rızkını genişletip bollaştırır.” buyurmuşlardır

(Beyhekî, Şuabu’l-İman, 3/366)

Süfyan-ı Sevrî (Kuddise Sirruhû) ise, bu hadis-i şerifin manası ile alakalı olarak şöyle demiştir: 

“Elli senedir biz bunu tecrübe/tatbik ettik ve öyle bulduk.” 

 

 

Fî emânillah!

 
 
---İÇİNDEKİLER---
 
  • Ahmet Mahmut Ünlü : FAZÎLETLİ AMELLER BÂBINDA BÂZI ÂLİMLERİN “MEVZÛ” DEMESİ İLE HÜKÜM SÂBİT OLMAZ, DİĞER BÂZISININ “ZAYIF” DEMESİ DAHÎ AMEL İÇİN YETERLİDİR
  • Resul Bölükbaş : YÜZDE YÜZÜ VAHYE DAYANAN VE KELÂMULLÂH OLAN KUR’ÂN-I KERİM’İ TARTIŞMA MEVZUU YAPAN KİTAP YOKSUNU KİMSELER
  • Ahmet Gelişgen : GÖRMEZ'İ VE DİYANET'TEKİ İCRAATINI TEZKİYE EDEN HOCALARA!
  • Hasan Kuduoğlu : DEVLET-İ ALİYYE’NİN 24. ŞEYHULİSLÂMI, 3 KERE AZLEDİLİP 4 KERE ŞEYHULİSLÂM OLAN ve CENÂZESİ AZÎZ MAHMÛD HÜDÂÎ HAZRETLERİ TARAFINDAN KILDIRILAN MUSTAFA SUN‘ULLÂH EFENDİ (Rahimehûllâh)
  • Ömer Faruk Korkmaz : SOSYAL MEDYA VE MAHREMİYET İHLÂLİ
  • Mustafa Özşimşekler : TEBLİĞ MÜCADELESİNDE AZMİN VE İSTİKRARIN SEMBOL İSMİ NÛH (Aleyhisselâm)
  • İhsan Şenocak : İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN HEPİMİZ SORUMLUYUZ
  • Hüsamettin Vanlıoğlu : EMEK - SERMAYE ORTAKLIĞI (RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI)NA DAİR BİR SORU

 

---DUALAR, ZİKİRLER ve FAZÎLETLİ AMELLER---

 

MUHARREM AYINDA OKUNACAK MÜHİM BİR DUÂ

BİR YIL BOYUNCA ŞEYTANDAN KORUNMAK İÇİN MUHARREM’İN İLK ON GÜNÜ OKUNACAK DUÂ

MUHARREM AYININ NÂFİLE ORUÇLARI

HARAM AY ORUCU

MUHARREM AYI ORUÇLARI

Muharrem Ayının Üçüncü Gecesi’nin İhyâsı Müstehabtır

AŞÛRÂ GECESİ VE GÜNÜNÜN VAZÎFELERİ

ÂŞÛRÂ GÜNÜNÜN FAZÎLETLERİ

ÂŞÛRÂ GÜNÜNÜN FAZÎLETLERİ

ÂŞÛRÂ GÜNÜ ORUCU

ÂŞÛRÂ GECESİNİ İHYÂ ETMENİN FAZÎLETİ

ÂŞÛRÂ GECESİ NAMAZLARI

ÂŞÛRÂ GÜNÜ NAMAZLARI

ÂŞÛRÂ GÜNÜ OKUNACAK DUÂLAR

Eceli Gelmiş Olana O Sene Âşûrâ Günü Okuması Nasîb Olmayan Duâ

Âşûrâ Günü Okuyanın Kalbinin Ölmemesine (Îmanlı Ölmesine) Sebep Olacak Zikir ve Duâlar

ÂŞÛRÂ GÜNÜ, İMKÂN DÂHİLİNDE ŞU YİRMİ BEŞ HASLET İŞLENİR

SAFER AYINDA KILINACAK NAMAZLAR

SAFER AYININ İLK GECE NAMAZI

SAFER AYININ HER GÜNÜ OKUNACAK BİR DUÂ

Kredi Kartı Tek Çekim
15,00 TL
Havale / EFT
15,00 TL
Kapıda Ödeme
15,00 TL + 5,00 TL ( Sadece Nakit )
İLGİLİ ÜRÜNLER