Genişletilmiş Günümüz Meseleleri Fetvalar 4 Cilt Takım

Kod
YASIN 028
Marka
% 51
indirim
280,00 TL
137,20 TL
Adet
0216 479 7979
Numaralı satış / destek hattımızı arayarak siparişinizi verebileceğiniz gibi,

İletişim formunu doldurarak ta size geri dönüş yapmamızı talep edebilirsiniz.

İletişim Formu
Aynı Gün
Kargo

İslam dininin günden güne değişen meselelerine güçlü kaynaklardan deliller getirerek hazırlanan bu eser mutlaka evlerimizde bulunmalıdır.

Yazar : HALİL GÜNENÇ
Yayınevi : YASİN YAYINLARI
Kağıt Tipi : 1.HAMUR
Kapak Tipi : CİLTLİ
Dili : TÜRKÇE
Ebat – Boyut : 170-240
Cilt : 4

Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı.
Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin
 
                        ÖNSÖZ
 
Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd, O'nun Peygamberi Muhammed (sav)'e, al ve ashabına selâm olsun.
İslam âlemi bugün çeşitli meselelerle karşı karşıyadır. Küfür ve batıl ehli, müslümanların can ve mallarına kastetmiş, bu konuda olmadık problemler ortaya çıkararak müslümanları dağınık halde tut­maya çalışmaktadırlar. Birlik ve beraberlikten yoksun müslümanların tek başlarına yapabilecekleri şeyler küfür ehlinin meydana getirdiği birlik ve beraberlik karşısında arzulanan mukavemeti temin etmekten uzaktır. Onun için müslümanların lâyık oldukları vahdeti meydana getirerek, içinde bulundukları bu yürekler acısı çaresizliği geride bı­rakmaları gerekmektedir. Bunun temini ise müslümanların Kur'ân ve Sünnet'in etrafında sağlam bir halka meydana getirerek Ehli sünnet ve'l-Cemaat İmam ve müctehidlerinin ictihad ve görüşlerini iyice bil­meleri, bunlardan şahsî ve içtimaî hayatları için bir takım neticeler is­tihsal etmeye azimli olmaları gerekmektedir. Bunu yapmadığımız ve bu konudaki gayretleri desteklemediğimiz takdirde içtimaî hayatımı­zın giderek bozulması, ahlâksızlık, kati, hırsızlık, sefalet ve sefâhetin giderek büyümesinden şikâyet etme hakkımız olmayacaktır. Kaldı ki, İslâm'a ve müslümanlara düşmanlık yapanlar sadece dışardan gelen tehlikeler şeklinde tezahür etmemektedir. Hariçten gelen saldırı ve tehlike de, binbir şeklin arkasına gizlenerek müslümanların akidelerini bulandırmaya ve İslâm'a olan teveccühlerine bir hudud tayin etmeye çalışırken, içerden de bu menfî gidişata yardımlar olmaktadır
İslâm'ı bilmeyen, İslâm'ı kendi cehaletiyle sınırlayan bir çok insan ve telâkki, müslümanların zihinlerini bulandırmaktadır. Müslümanların kendi aralarındaki ihtilâf ve nizalarının çoğu cehaletten ve İslâm'ı hakkı ile bilip yaşamamaktan kaynaklanmaktadır. Ancak hiç kimse cehaletle savaşmak, dolayısıyla da İslâm'ı bilmek hususunda ciddi bir gayretin içine girmek istememektedir. Her şeye en kolay yoldan ulaşmak ve sahip olmak arzusu bize hakim gözükmektedir. Ancak hepimizin de müşahede ettiği gibi, İslam dünyası ciddi tehlikelerle yüzyüzedir. Fikrî mânâda görülen bu korkunç tefessüh arkasından tanınmaz bir nesil meydana getirmiş bulunmaktadır. Bu nesil ne Kurân'ı ne de Resûlüllah'ın (sav) sünnetini bilmekte, kısacası manen gıdasız kal­maktadır. Oysa müslümanın kurtuluşu, Yüce Rabbimizin inzal buyur­duğu Kur'ân-ı Azimüşşanda ve bunun müfessiri durumundaki Sünnet'te görmesi gerekmektedir.

 

Bu sahadaki çalışmaların bir cüz'ü olarak fıkıh'a, yani İslâm hukukuna da ilmî mânâda yer vermek ve meselelerimizi bu anlayışla yoruma tâbi tutmak gerekmektedir.
" Günümüz Meselelerine Fetvalar " adıyla yayınlanan ve müslüman kardeşlerimin büyük mazhariyetine erişen ve ilk baskılarında üç ayrı cilt halinde yayınlanıp şimdi de bir kısım ilaveler ve yeni bir dü­zenlemeyle 4 cilt halinde basılan kitabımızın aynı ilgiyle karşılana­cağını ümid ediyorum.
Haklarını ve hukukunu arayan ve bu konuda sıhhatli ilmî kay­naklara dayanan nesillerin ümit vaadettiği bir geleceğe yönelmek, an­cak Kur'ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Resûlüllah'a sımsıkı sarılmakla ger­çekleşebileceğinden şüphe etmemek gerekir. Çalışma bizden, başarı Allah dan.
Kredi Kartı Tek Çekim
137,20 TL
Havale / EFT
137,20 TL
Kapıda Ödeme
137,20 TL + 5,00 TL ( Sadece Nakit )
İLGİLİ ÜRÜNLER