Üyelik İşlemleri
Şifremi Unuttum
Sepetim
% 34 İndirim

Silsilei Şerif Ahşap Tablo - 54*34 Cm

Üretici Liste Fiyatı:
600,00 TL
396,00 TL
Barkod : 8690000013272
Stok Kodu : 9197

Silsilei Şerif Ahşap Tablo - 54*34 Cm

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla"

‘’Biliniz ki, Allah’ın velileri (şeriata tam olarak bağlı kulları) için hiç bir korku yoktur ve onlar mahzunda olmayacaklardır. Onlar ki, iman etmişler ve Allah´a karşı gelmekten sakınmışlardır. Onlar için dünya hayatında da (Kur’an’ın ve Peygamber’in haberleriyle), ahirette de (cennet’le) müjdeler vardır. Allah’ın kelimelerinde (verdiği sözlerde) asla bir değişme yoktur. İşte bu (cennet ile müjdelenme), en büyük kurtuluştur.’’ (Yûnus Suresi 62-64. Ayet i celileler ’in Meal i âlîsi)

Elinizdeki bu Silsile-i Şerif; Rasülullah (S.a.v)'den başlayarak Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimize kadar uzanan Tarikat ı Aliyye i Nakşibendiyye icazet zinciridir. İçerdiği Zevat ı kirâm’ın şanının yüceliğinden ve velayet meydanındaki şöhretlerinden dolayı Silsilemize aynı zamanda ‘Silsilet’uz-Zeheb’ (Altın silsile/zincir)’de denilir.

Silsile-i Şerif bulundurmanın ve okumanın Fazileti:

Hafız el-Kureşî (Rahimehullâh) “el-Cevâhiru’l Mudiyye” adlı kitabının giriş kısmında şöyle der: “Selef ulemadan bazısı Allâh-u Te‘âlânın “Kalbler, ancak Allah’ı anmak ile mutmain olur”(Ra’d-28) âyet-i kerîmesinin tefsirinde şöyle demiştir: Bu, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ashabının zikridir. Bu şeref onlara birkaç vecihten dolayı hâsıl olmuştur: Bunların en büyüğü ve en üstünü; Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i görmek, ikincisi; O’ndan ilim almak, üçüncüsü ise; ona en güzel şekilde tabi olmalarıdır. Bunların dışında daha birçok vecihler de vardır. Durum böyle olunca, tâbiin tabakası da onlara bu hususta ortaktır. O halde onları anmakla da kalpler mutmain olur.  Onlardan sonra, onlara en güzel şekilde tabi olarak gelenler de böyledir. (Hafız el-Kureşî, el-Cevâhiru’l Mudiyye, 3/1)

Süfyân İbni Uyeyne (Rahimehullâh) şöyle buyurdular:  “Sâlihlerin anıldığı yere rahmet iner.” (Kâdı Iyâz, Tertîbü’l-Medârik 1/23)

Muhammed İbni Yunus (Rahimehullâh) şöyle dedi: “Salih zatları anmak kadar kalbe menfaat veren bir şey bilmem.” ((Hâris el-Muhâsibî, Risâletü’l-müsterşidin, tahkik: Abdulfettah Ebû Ğudde, mukaddime, sahife:12-13)

Ebû Said el-Hadimî hazretleri buyurmuşlardır ki: Silsile-i Şerîf’i okuyan kimsenin, mânevi dereceleri yükselir ve bu kimse herkesin göremediği şeyleri görür.

Şeyhimiz Mahmut Efendi hazretleri (Kuddise Sirruhû) buyurdular ki: “Hâce Yusuf el-Hemedânî Hazretlerine, Eğer zamanınızda Allah dostları gizli olur ve onları bulmak güçleşirse, ne yapmak lazımdır? diye sorduklarında, şöyle demiştir: Allah dostlarının hallerini ve hayatlarını anlatan kitaplardan her gün bir miktar mesela yedi sayfa okuyun. Bunu, kalbi gaflet içinde olanlar için farz gibi gerekli görüyorum.”

Okurken Nelere Niyet Edilmeli:

-Üzüntü ve kederlerin kalkmasına,

-Meşru olan muratlara kavuşmaya,

-Meşru ihtiyaçların görülmesine, ve hastaların iyileşmesine niyet edilerek okunabilir ve biiznillah tesiri görülür.

Gece vakitlerine yapacağımız ibadetlerin yanında kötü alışkanlıklardan kurtularak iyi haller kazanmak için Silsile-i şerifi okumak, Meşâyıh ı kiramımızdan (Allâh-ü Teâlâ’nın izni ile) himmet talep etmek ve bu Zevat ı kiram’ı vesîle kılarak Allah celle celalühu’ya nizayda bulunmak, müstehaptır.

Abdurrahmân el-Câmî (Kuddise Sırruhû) Allah dostlarının hayat hikâyelerini dinlemenin her mümine en azından şu faydayı verdiğini söyler: “Onları tanıyan kimse, onlar gibi olmadığını anlar, kendi kusurlarını görür. Böylece nefsini beğenme, boş davalara girme, temenni ile oyalanma ve insanlara gösteriş yapma gibi hastalıklardan kurtulur.”

-Şeyhü-İslâm Ebû İsmâîl Abdullâh el’Ensârî (Kuddis-e Sirruhû) şöyle vasiyet etmiştir: "Her Velî’den bir söz ezberleyin. Eğer buna gücünüz yetmezse, hiç olmazsa adını öğrenin (ezberleyin, belleyiniz) ki, bununla nasibdâr olursunuz.”

Ahmed İbni Hanbel (Rahimehullâh) hazretleri, salih zatların isimleri anıldığı esnada uzanır veya yaslanmış bir durumda ise hemen kendini toparlar ve “Salihlerin anıldığı esnada, bir yere yaslı olarak durmak bize yakışmaz” derlerdi. (ez-Zehebî, Tezkiretü’l Huffâz, 1/213. el-Hafız İbni Hacer, Tehzîbu’t Tehzîb, 1/130. İmam İbni Muflih el-Hanbelî, el-Furu’, 1/190.)

Allâh-ü Teâlâ Altın silsilemizin sırlarını mukaddes kılsın ve bizleri onların şefaatlerine nail eylesin!.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.